Accreditatie


Bultersmekke Assistancedogs is lid van Assistance Dogs Europe (ADEu) en geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI). Hiermee zijn de door ons opgeleide assistentiehonden gecertificeerd en voldoet Bultersmekke Assistancedogs aan alle regels van zorgverzekeraars, overheden en publieke organisaties. En hebben onze assistentiehonden toegang tot alle openbare ruimtes en het openbaar vervoer.

In België heeft Bultersmekke Assistancedogs de machtiging van de Cel machtiging assistentiehondenscholen ontvangen en krijgen onze assistentiehonden onbeperkt toegang tot openbare ruimtes in België.

Klik op waar u informatie over wenst te lezen:
Assistance Dogs International
Cel machtiging assistentiehonden België
 

Assistance Dogs International

De missie van ADI

Vastleggen en bevorderen van normen van uitnemendheid op alle gebieden van het verkrijgen, de training en het teamwerk van assistentiehonden. Het faciliteren van communicatie en leren tussen de lid-organisaties. Voorlichting geven aan het publiek over de voordelen van assistentiehonden en het ADI-lidmaatschap.

Als lid-programma van ADI….

Geloven wij dat organisaties en personen die betrokken zijn bij de het opleiden en trainen van assistentiehonden gemeenschappelijke doelen en belangen hebben die het beste kunnen worden bereikt door het uniform voldoen aan alle plaatselijke en landelijke wetten en aan ethische, morele en wettelijke beleidsvormen, praktijken en procedures.

Bultersmekke Assistancedogs is hiervan overtuigd en heeft bewust gekozen voor deelname aan het accreditatieproces van ADI. Ook is Joop Mekke, Hoofd Opleidingen van Bultersmekke Assistancedogs, als assessor betrokken bij het accrediteren van assistentiehondenorganisaties in Europa.

Dat wij volledige accreditatie door ADI hebben bereikt, betekent dat het functioneren van ons teamcoachingsprogramma voldoet aan de normen van uitnemendheid van ADI.

ADI en het accreditatieproces

ADI is een internationaal verbond, waarvan de leden wereldwijd assistentiehondenprogramma’s vertegenwoordigen. Het doel van ADI is het verbeteren van de terreinen van selectie, training, plaatsing en gebruik van assistentiehonden.

Accreditatie door ADI is een proces van collegiale intervisie. Het is een uniforme methode, waarmee stemgerechtigde leden van ADI naleving kunnen bereiken van de operationele normen van uitnemendheid die door ADI zijn vastgelegd voor organisaties die assistentiehonden trainen en plaatsen.

Deelnemende organisaties ondergaan een officieel assessment op locatie dat wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide assessors. In de loop van het assessment ondervragen de assessors personeel, vrijwilligers, bestuur, gebruikers voor een assistentiehond en krijgen zij toegang tot alle documenten en administratie.

De volgende gebieden worden tijdens het assesment geëvalueerd:

Programmabeheer

 • Aanvraagbeleid en –procedures
 • Behandeling en training van honden
 • Opleidingsrooster en instructie
 • Programma-administratie
 • Vrijwilligers
 • Inbreng van geslaagden
   

Administratie

 • Organisatie
 • Noodprocedures en veiligheidsregels
 • Risicomanagement
 • Documentatie
 • Bedrijfspraktijken
 • Schriftelijke gedragslijnen en procedures
   

Maatschappelijke Activiteiten

 • Gedrag van assistentiehonden in de maatschappij
 • Voorlichting aan het publiek over assistentiehonden
   

Leden moeten elke 5 jaar geaccrediteerd worden

Het voldoen aan de ADI-normen op al deze operationele gebieden resulteert in volledige ADI-accreditatie voor een periode van vijf jaar en wordt beloond met een officieel bord met de gouden ADI-medaille erop.

Bultersmekke Assistancedogs is er trots op een geaccrediteerd ADI-lid te zijn en te worden erkend als assistentiehondenorganisatie die de normen van ADI op alle gebieden van haar teamcoachingsprogramma handhaaft.

Voor meer informatie over ADi en ADEu bezoekt u de website www.assistancedogsinternational.org

   

Machtiging tot assistentiehondenschool / België

Met de oprichting van de Cel machtiging assistentiehondenscholen wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

De Cel machtiging assistentiehonden bevestigt dat de werkwijze van Stichting Bultersmekke Assistancedogs met de manier van werken zoals beschreven in artikel 3 van BVR van 29 maart 2013 betreffende de attestatie van assistentiehonden.

De Cel machtigt bijgevolg Bultersmekke Assistancedogs om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond opgeleid via door Bultersmekke Assistancedogs krijgen onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzonderlijk vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt af op 01/10/2019.

Voor meer informatie over de cel in België bezoekt u de website.
http://geattesteerdeassistentiehond.wordpress.com

 

                     
 
         
 
Bestuurswissel Stichting Bultersmekke Assistancedogs
Op 21 maart nam Stichting Bultersmekke Assistancedogs afscheid van haar bestuursleden van het eerste uur. Van Yvonne Mol, Rob Klijn en Annelies Steenbrink. Zij hebben een stevige basis gelegd voor het werk van de Stichting: begeleiding en ondersteuning van cursisten die voor een assistentiehond niet in aanmerking komen voor een bijdrage van de zorgverzekeraar. Bijzonder bedankt voor jullie inspiratie, kameraadschap, inspanningen en mooie resultaten!

 
     
        
 
Autismegeleidehonden zeer belangrijk voor jongeren met autisme
Autismegeleidehonden hebben duidelijk een positieve invloed op het dagelijkse leven van jongeren met autisme. Deze conclusie trekken Marieke van Werven en Nathalie Vroom in hun studie ‘De effectiviteit van autismegeleidehonden’. Zij voerden onderzoek uit naar jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, USA en Canada. Het onderzoek telde 55 deelnemers. In Nederland namen onder meer cursisten van Bultersmekke Assistancedogs deel aan het onderzoek.

 
     
        
 
Record aantal mensen start programma teamcoaching
In 2017 zijn 49 mensen gestart met het programma teamcoaching. Niet eerder heeft Bultersmekke Assistancedogs zoveel nieuwe cursisten in een jaar kunnen verwelkomen. 'Wij zijn enorm verheugd dat steeds meer mensen met beperkingen hun eigen hond tot assistentiehond kunnen gaan opleiden', zegt Erika Bulters, algemeen directeur van Bultersmekke Assistancedogs. 'Tien jaar geleden zijn Joop Mekke en ik met veel ambitie gestart. Deze groei past goed bij ons motto ‘samen het mogelijke mogelijk maken’.'