Friday 10 March 2017
Europese psycho-therapeuten ontdekken Bultersmekke
‘My Dog Has Given My Life Back To Me’. Met dit citaat uit de mond van een Bultersmekke-cursist opent de jongste 'Newsletter' van de Europese vereniging van psycho-therapeuten (ESTD). In het artikel komen Erika Bulters, Joop Mekke en een cursist van Bultersmekke uitgebreid aan het woord.

Met deze publicatie wijst de redactie van het tijdschrift op de verheugende resultaten die geboekt worden met de inzet van psychiatrie assistentiehonden. De European Society for Trauma en Dissociation (ESTD) publiceert in haar Newsletter bovendien, aansluitend op het artikel, integraal een bijdrage uit het boek 'Hond geeft leven'. Hierin beschrijft een cursist van Bultersmekke hoe de assistentiehond haar leven redde.

Bultersmekke liet afgelopen najaar het boek 'Hond geeft leven' verschijnen. Direct trok het boek de aandacht van psychiaters en therapeuten in Nederland. Het boek kreeg een Engelse vertaling onder de titel 'A Dog Gives Life; How working together with a psychiatry assistance dog radically changes one’s life'. Reden voor de redactie van de ESTD-Newsletter om in het nummer van maart 2017 Joop Mekke en Erika Bulters aan het woord te laten.

Uniek in Nederland èn in Europa

Erika en Joop vertellen hoe en waarom zij assistentiehonden opleiden voor mensen met psychische en psychiatrische beperkingen. Uniek in Nederland èn in Europa. Inmiddels zijn tientallen honden opgeleid. 'De effecten beginnen duidelijk zichtbaar te worden. De psychiatrie assistentiehond zorgt voor minder opnames, minder medicatie, minder zorgondersteuning, meer sociaal contact en zelfstandiger activiteiten kunnen en durven ondernemen. Maar nog belangrijker vinden we dat onze cursisten zeggen dat de kwaliteit van leven enorm is toegenomen', aldus Joop en Erika.

Wie het artikel wil lezen klikt hieronder op de ESTD-Newsletter.

Het boek 'Hond geeft leven' is te bestellen door 18 euro over te maken op rekeningnummer van Stichting BultersMekke te Wognum NL18 INGB 0004 759 874 onder vermelding van 'Hond geeft leven' en het gewenste afleveradres. Vijf euro van het bedrag komt ten goede aan de fondsenwerving voor cursisten die de opleiding van de assistentiehond niet van zorgverzekeraar of gemeente vergoed krijgen.