Friday 11 May 2018
15 juni: Nieuwe informatie- en intakedag in Utrecht
Op vrijdag 15 juni vindt de volgende ‘informatie- en intakedag’ in Utrecht plaats. De dagen blijken in een grote behoefte te voorzien. Na de eerste dag afgelopen najaar waren ook de dagen in januari en maart volledig volgeboekt. Vandaar dat voor 15 juni al de volgende staat gepland. Tijdens de informatie- en intakedag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast zijn er individuele intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra en Erika Bulters.

Instructeurs en cursisten geven voorlichting over het programma van Bultersmekke Assistancedogs, de zogenoemde teamcoaching. Daarnaast is er informatie over de wijze waarop het programma kan worden bekostigd. Via de zorgverzekeraar, via de gemeente, met behulp van eigen middelen of via het programma fundcoaching.

Een apart onderdeel vormen de ‘individuele intakegesprekken’ van ca 60 minuten. In tegenstelling tot de intakegesprekken bij aspirant-cursisten thuis, is het op 15 juni nog niet nodig zekerheid te hebben over de bekostiging van het teamcoachingsprogramma. In een intakegesprek wordt de zorgvraag vertaald naar een individueel trainingsprogramma. Ook wordt gesproken over de geschiktheid van de hond of over de aan te schaffen hond. Tenslotte komt de planning aan bod.

Programma

De informatie- en intakedag op 15 juni ziet er als volgt uit:

  • 10u00 – 11u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 1
  • 11u00 – 13u00: individuele verkorte intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra of Erika Bulters - groep 1
  • 13u00 – 14u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 2
  • 14u00 – 17u00: individuele verkorte intakegesprekken met Erika Bulters, Frijke Dijkstra of Joop Mekke - groep 2  

Het is niet nodig deel te nemen aan beide onderdelen van het programma. Aanmelding voor alleen het kennismakingsprogramma of alleen de intake is ook mogelijk.

Aanmelden

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Meld je aan door een mail te sturen naar info@bultersmekke.nl. Via dit mailadres is ook nadere informatie over de dag verkrijgbaar.