vrijdag 13 oktober 2017
13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.

Instructeurs en cursisten van Bultersmekke geven voorlichting over het programma van Bultersmekke, de zogenoemde teamcoaching. Daarnaast is er informatie over de wijze waarop het programma kan worden bekostigd. Een apart onderdeel vormen de blokken met ‘individuele intakegesprekken’. In tegenstelling tot de intakegesprekken bij aspirant-cursisten thuis, is het op 13 november nog niet nodig zekerheid te hebben over de bekostiging van het teamcoachingsprogramma.

In een intakegesprek wordt de zorgvraag vertaald naar een individueel trainingsprogramma. Ook wordt gesproken over de geschiktheid van de hond of over de aan te schaffen hond. Tenslotte komt de planning aan bod.

Programma

De Bultersmekke-informatiedag op 13 november ziet er als volgt uit:
10u00 – 12u00: individuele intakegesprekken met Erika Bulters of Joop Mekke
13u00 – 14u30: kennismaken met programma teamcoaching
15u00 – 17u00: individuele intakegesprekken met Erika Bulters of Joop Mekke

Het programma is zo opgebouwd dat mensen die intakegesprekken willen voeren, eveneens kunnen deelnemen aan het gezamenlijke programma tussen 13u00 en 14u30.

Aanmelden

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@bultersmekke.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier waarop je kunt aangeven aan welke onderdelen van de dag je mee wilt doen. Ook ontvang je een routebeschrijving.