Friday 5 October 2018
26 november Informatie- en intakedag in Utrecht
Op maandag 26 november vindt in Utrecht wederom een ‘informatie- en intakedag’ plaats. Deze dagen blijken in een grote behoefte te voorzien. Tijdens de informatie- en intakedag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast zijn er individuele intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra en Erika Bulters.

Instructeurs en cursisten geven voorlichting over het programma van Bultersmekke Assistancedogs, de zogenoemde teamcoaching. Daarnaast is er informatie over de wijze waarop het programma kan worden bekostigd. Via de zorgverzekeraar, via de gemeente, met behulp van eigen middelen of via het programma fundcoaching.

Intakegesprekken

Een apart onderdeel vormen de ‘individuele intakegesprekken’ van ca 75 minuten. In tegenstelling tot de intakegesprekken bij aspirant-cursisten thuis, is het op 26 november nog niet nodig zekerheid te hebben over de bekostiging van het teamcoachingsprogramma. In een intakegesprek wordt de zorgvraag vertaald naar een individueel trainingsprogramma. Ook wordt gesproken over de geschiktheid van de hond of over de aan te schaffen hond. Tenslotte komt de planning aan bod.

Programma

De informatie- en intakedag ziet er als volgt uit:

  • 10u00 – 11u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 1
  • 11u15 – 13u45: individuele intakegesprekken met Joop Mekke, Frijke Dijkstra of Erika Bulters - groep 1
  • 13u00 – 14u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 2
  • 14u15 – 16u45: individuele intakegesprekken met Erika Bulters, Frijke Dijkstra of Joop Mekke - groep 2  

Aanmelden

Het is niet nodig deel te nemen aan beide onderdelen van het programma. Aanmelding voor alleen het kennismakingsprogramma of alleen de intake is ook mogelijk.

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. Meld je aan door een mail te sturen naar info@bultersmekke.nl. Via dit mailadres is ook nadere informatie over de dag verkrijgbaar.