email: info@bultersmekke.nl

  Stichting Bultersmekke Assistancedogs
   

  'De specialist in Teamcoaching'


  De missie van Bultersmekke Assistancedogs is om zoveel mogelijk mensen met een fysieke, psychische of psychiatrische beperking hun eigen assistentiehond op te laten leiden.
  Een assistentiehond vergroot de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Het maakt dat zij meer en beter kunnen mee doen met hun omgeving en in de samenleving. Een kwalitatief beter leven ligt in het verschiet.

  Eigen kracht

  Bultersmekke is de specialist op het gebied van teamcoaching. Met behulp van ons programma coachen en begeleiden wij mensen om de eigen hond in de thuisomgeving op te leiden tot een officieel erkende assistentiehond. Wij gaan uit van de kracht van mensen en van wat zij zelf kunnen doen.

  Bultersmekke is een middelgrote aanbieder van assistentiehonden. Op twee belangrijke punten verschilt het programma van Bultersmekke van de twee grotere aanbieders in Nederland. Allereerst door de methode van thuistraining. Ten tweede doordat mensen niet een hond in bruikleen krijgen maar werken met hun eigen hond.
     

    

  Zorgondersteuning

  Ook biedt Bultersmekke Assistancedogs zorgondersteuning. Wij coachen en begeleiden kinderen en volwassenen met een vorm van autisme of psychische / psychosociale / psychiatrische problemen naar meer zelfredzaamheid, groter vermogen tot participatie, meer zelfstandigheid en betere communicatieve en sociale vaardigheden.

  Internationaal geaccrediteerd

  Stichting Bultersmekke Assistancedogs is lid van Assistance Dogs Europe (ADEu), geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI) en als assistentiehondenschool gemachtigd door de Belgische cel machtiging assistentiehondenscholen. Honden opgeleid via het programma van Bultersmekke worden voor de Nederlandse wet erkend als officiële assistentiehond, en hebben daarmee recht op toegang tot publieke ruimten. Voor meer informatie kijk op pagina accreditatie.

  Ondersteuning in bekostiging

  Veel mensen met een beperking komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Stichting Bultersmekke ondersteunt in het vinden van andere vormen van bekostiging. De stichting heeft de ANBI status (rsin 820 709 633). Dat betekent dat uw gift voor het opleiden van onze assistentiehonden fiscaal te verrekenen is.

        

                       
   
       
   
  13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
  Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.

   
       
       
   
  Annemiek Kempeneers nieuwe officemanager
  Sinds oktober 2017 is Annemiek Kempeneers aan de slag als officemanager bij Bultersmekke Assistancedogs. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de administratie en beheren van de documentatie, de dagelijkse correspondentie, de webshop en het versturen van informatiepakketten en materialen voor cursisten.

   
       
       
   
  Maren Schaatsbergen treedt toe tot bestuur
  Per 1 oktober maakt Maren Schaatsbergen deel uit van het bestuur van Stichting Bultersmekke Assistancedogs. Het bestuur kiest met haar benoeming voor verjonging van zijn gelederen. Maren (1989) werkt als consultant in de zorgsector. Zij studeerde geneeskunde en internationale bedrijfskunde.